Sosyal Medya Açık Rıza Onay Formu

Akşehir Belediye Başkanlığı .

Sosyal Medya Açık Rıza Onay Formu


Akşehir Belediyesi tarafından, Basın-Yayın, belediye hizmetleri tanıtımı, etkinlik, festival faaliyetleri sırasında ilgili kişilere ait fotoğraf ve video çekilmektedir. Kişisel Verilerin korunması ile ilgili detaylı aydınlatma metni Akşehir Belediyesi’ne ait internet sitesinde (kvkk.aksehir.bel.tr ) yer almaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafıma gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bu doğrultuda, işlendiği belirtilen bana ait görsel ve işitsel kişisel verilerin (fotoğraf ve video); Basın-Yayın, belediye hizmetleri tanıtımı faaliyetleri kapsamında düzenlenen faaliyet/etkinliklerin kamuoyu ile paylaşımı, tanıtımı ve bilgilendirme amacıyla Akşehir Belediyesi resmî internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına;


Onay veriyorum.                                                                Onay vermiyorum.

Adı-Soyadı      :                                                                                               Adı-Soyadı       :


Tarih                  :                                                                                             Tarih                  :


İmza                    :                                                                                             İmza                    :